Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
foreveryoung
7122 66ee 390
Reposted fromskonam skonam viamefir mefir
foreveryoung
Miłość to niedosyt istnienia
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
6327 9a19 390
Reposted fromdivi divi viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
Brak snu to nic, problem to chcieć po nim żyć.
Reposted fromorchis orchis viaawaken awaken
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
foreveryoung
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło. 
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir
foreveryoung
foreveryoung
4601 5ef7 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
foreveryoung
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
foreveryoung
1922 54d9 390
Reposted fromsouvenirs souvenirs viayourheartbeat yourheartbeat

December 03 2017

foreveryoung
happysad; wszystko jedno
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir
foreveryoung
Kurczowo trzymamy się bólu, bo nic więcej nam nie zostało.. Ale mamy wybór.
— Gossip Girl S04E06
Reposted fromakord akord viaawaken awaken
foreveryoung
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
foreveryoung
foreveryoung
3069 dd2e 390
foreveryoung
foreveryoung
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viamefir mefir
foreveryoung
3942 0afa 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl