Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

foreveryoung
7125 ba16 390
Reposted fromzciach zciach viaawaken awaken
foreveryoung

Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim, niż wtedy, kiedy byłam sama.
Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość

— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle vianivea nivea
foreveryoung
5602 5034 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamefir mefir
foreveryoung
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie
— Ralph Waldo Emerson
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viamefir mefir
foreveryoung
3747 3d95 390
Reposted fromkarsina karsina viamefir mefir
foreveryoung
4584 4609 390
Jupiter and 4 of it’s moons.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamefir mefir
foreveryoung
0046 fc5d 390
Reposted fromniente niente viamefir mefir
foreveryoung
8225 c633 390
Reposted frommiischa miischa viaucieknijmi ucieknijmi
foreveryoung
foreveryoung
0089 093a 390
Ronda, Spain
foreveryoung
1298 7d62 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawaken awaken

December 05 2017

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
foreveryoung
7122 66ee 390
Reposted fromskonam skonam viamefir mefir
foreveryoung
Miłość to niedosyt istnienia
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
6327 9a19 390
Reposted fromdivi divi viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
Brak snu to nic, problem to chcieć po nim żyć.
Reposted fromorchis orchis viaawaken awaken
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
foreveryoung
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło. 
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir
foreveryoung
foreveryoung
4601 5ef7 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl