Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

3206 d017 390
Reposted fromsarazation sarazation viamefir mefir
foreveryoung
7480 b23c 390
foreveryoung
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
foreveryoung
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
foreveryoung
foreveryoung
3854 8e34 390
foreveryoung
3373 8f44 390
foreveryoung
4476 2463 390
0307 2efe 390

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

foreveryoung
7480 b23c 390
foreveryoung
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
foreveryoung
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
foreveryoung
foreveryoung
3854 8e34 390
foreveryoung
3373 8f44 390
foreveryoung
4476 2463 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl