Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

foreveryoung
2416 ed37
foreveryoung
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
foreveryoung
7539 eb5c 390
foreveryoung
6774 8336 390
Reposted fromAlcea Alcea viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
foreveryoung
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
foreveryoung
lucky ones | via tumblr
foreveryoung
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
foreveryoung
7177 a79c 390
foreveryoung
foreveryoung
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
foreveryoung
6576 f9cc 390
Reposted fromwildeyed wildeyed viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
4826 f490 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
3949 a80e 390
Reposted fromrol rol viamefir mefir
foreveryoung
2110 fc02 390
Reposted fromrevalie revalie viamefir mefir
foreveryoung
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl