Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

foreveryoung
7177 a79c 390
foreveryoung
foreveryoung
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
foreveryoung
6576 f9cc 390
Reposted fromwildeyed wildeyed viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
4826 f490 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
3949 a80e 390
Reposted fromrol rol viamefir mefir
foreveryoung
2110 fc02 390
Reposted fromrevalie revalie viamefir mefir
foreveryoung
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine viamefir mefir
1017 a072 390
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
foreveryoung
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
foreveryoung
9539 a4a9 390
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viaawaken awaken
foreveryoung
9641 37ea 390
Reposted frompesy pesy viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viaawaken awaken
foreveryoung
Kiedy znajdziesz już swojego idealnego mężczyznę, może się okazać że on szuka idealnej kobiety. A jeśli to akurat nie jesteś ty, to wszystko się idealnie chrzani.
— Singielka
Reposted frompensieve pensieve viakarcia karcia
foreveryoung
9918 e470 390
Reposted fromlittlefool littlefool viakarcia karcia
foreveryoung
0848 401b 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
foreveryoung
3803 fc77 390
foreveryoung
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viamakemewannadie makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl