Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

foreveryoung
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie
foreveryoung
foreveryoung
Reposted fromNanaya Nanaya viamefir mefir
foreveryoung
0603 7fea 390
Reposted fromGodislove Godislove viamefir mefir
foreveryoung
0721 c445 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viamefir mefir
foreveryoung
7494 1a26 390
foreveryoung
0171 85c9 390
Reposted fromolgens olgens viaawaken awaken
foreveryoung
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo vianivea nivea
foreveryoung
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vianivea nivea
foreveryoung

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianivea nivea
foreveryoung
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viakarcia karcia
foreveryoung
foreveryoung
foreveryoung

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
8133 713a 390
foreveryoung
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
foreveryoung
foreveryoung
2834 da06 390
"look at the stars, look how they shine for you"
foreveryoung
8719 99a3 390
Reposted fromalicemeow alicemeow viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl