Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2016

9620 cb33 390
Reposted frombabyface babyface viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
0152 d15a 390
foreveryoung
3536 a2c0 390
foreveryoung
foreveryoung
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
2019 d954 390
Reposted fromdzony dzony viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
Nigdy niczego nie żałuj, ponieważ wtedy, przez jeden moment to było dokładnie to, czego chciałeś.
— Ktoś bardzo mądry
Reposted fromagonya agonya viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
4875 c2ba 390
foreveryoung
3140 0cb4 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
jaka jest twoja definicja mnie ?
— będzie bolało
foreveryoung
foreveryoung
foreveryoung
Nie mógł ani nie chciał pojąć, czym kieruje się serce mężczyzny, który tak okrutnie postępuje, i czym kieruje się serce kobiety, która tak długo to znosi.
— Haruki Murakami "Mężczyźni bez kobiet"
foreveryoung
Ten moment, gdy rozumiesz wszystko. W jednej chwili. To najważniejszy moment Twojego życia.
— .
foreveryoung
Zawsze patrzyliście na siebie dłużej niż to wypadło...
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
2894 f17c 390
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
Czas zająć się życiem.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
8424 2ed4 390
foreveryoung
Może ktoś na nią czeka w domu. Może jest z kimś po prostu umówiona. Może pójdzie dziś z kimś do łóżka. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć. Skasowałem jej numer, ale wciąż znam go na pamięć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkrvn krvn viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
4251 ef02 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl