Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

0884 ae5b 390
Reposted fromspitblaze spitblaze viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
3440 b62f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
1869 3cec 390
Reposted fromMcHarvey McHarvey viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
foreveryoung
6303 2f46 390
foreveryoung
5619 7453 390
foreveryoung
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
foreveryoung
6020 196a 390
foreveryoung
1929 f4a5 390
foreveryoung
6382 c05d 390
foreveryoung
9574 0978 390
foreveryoung
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
foreveryoung
8450 d9f5 390
foreveryoung
4484 d347 390
It’s never too late to change the road you’re on.
— Unknown
(via thoughtkick)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
foreveryoung
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viaawaken awaken
foreveryoung
9628 fe83 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaawaken awaken
foreveryoung
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl